• 608 304 203
  • fizjomed1@gmail.com
  • RzeLek, Ul. Władysława Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów
Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Sherborne

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Sherborne

Założenia metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne są niezwykle proste. Cała idea opiera się tu bowiem na poznaniu własnego ciała i otoczenia, a także doświadczenia ruchu własnego ciała ( tutaj ciała dziecka) w różnych kierunkach w przestrzeni. Najczęściej zabawa w gronie rodziców, opiekuna, obejmująca tzw. baraszkowanie.

Metoda, ta została stworzona w oparciu o naturalną potrzebę dziecka, jaką jest zabawa. Innymi słowy wykorzystuje naturalną ekspresję ruchową, komunikację pozawerbalną i zabawę. Metodę tą, ze względu na swą prostotę i naturalność , można wykorzystać u dzieci przejawiających rożne zaburzenia rozwojowe.